Origo, Kv Bure 2, Malmö

Nyproduktion av kontorshus i 6 våningar

 

Beställare Wihlborgs Fastigheter AB
Adress Bures gata 11 och 13 Hyllie, Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad i samverkan
Omfattning Total byggnadsyta cirka 10 300 kvm
Utförandetid Q2 2017 – Q4 2019
Arkitekt/Konstruktör White arkitekter AB/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av ett sex våningar högt kontorshus om totalt cirka 10 300 kvm inklusive tillhörande källare med parkering. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Stommen består av platsgjutna inner- och ytterväggar, bjälklag med plattbärlag av betong. Fasaden består av skärmtegel och träpanel. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Ett uppdrag med stark betoning på låg klimatpåverkan, ambitiöst miljö- och hållbarhetstänk och en arkitektur som utmanar den traditionella bilden av ett kontorshus. Dessutom har stor vikt lagts vid att skapa en så trivsam och hälsosam arbetsmiljö som möjligt.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

En kreativ kontorsmiljö med trivsel och hälsa i fokus

Kontorshuset Origo omfattar cirka 6 800 kvadratmeter lokalytor och cirka 2 000 kvadratmeter källare med utrymme för ett 50-tal parkeringsplatser. Lokalerna erbjuder smarta och flexibla planlösningar, som kan anpassas efter olika verksamheters behov.

Hela byggprocessen har präglats av ett tydligt hållbarhetstänk som bidragit till ett effektivt och klimatsmart byggande. Mörkt tegel i kombination med ovanligt mycket trä skapar dessutom en varm och ombonad känsla. Fiberuppkoppling för snabb IT och optimala kommunikationer, byggnaden ligger bara 80 meter från Hyllie station, gör kontoret till en både funktionell och attraktiv arbetsplats.

2020 belönades kontorshuset Origo med Malmö stads miljöbyggnadspris Gröna Lansen. Motiveringen löd som följande:

”Origo är arbetsplatsen som känns nästan som hemma. Här förenas ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk med en omsorg om trivsel och välbefinnande. Varje kontorsdel har en egen balkong med plats för utevistelse, växtlighet och odling. Genom volymhantering och gestaltning samspelar projektet väl med bostadsområdet runtomkring och ger en ny dimension till kontorshus. Bekväma cykelparkeringar på bottenplan och omklädningsrum i direkt anslutning uppmuntrar till cykelpendling. Miljöbyggnad Guld och ett eget miljöprogram med utökade kravställningar, förverkligar de höga ambitionerna från projektering till genomförande och gör Origo komplett.”

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se