Om NBI

Med engagerade och kunniga medarbetare bedriver NBI hållbar
byggverksamhet med kunden i fokus

Vad vi gör

Byggentreprenad

Från idé till färdigt byggnad

Eftermarknad

Garanti och service

Vi ska vara Skånes bästa samarbetspartner på marknaden

NBI är ett privatägt företag med decentraliserad organisation, som fungerar smidigt och flexibelt och har nära till beslut. Hos oss står både kundens behov och våra medarbetares yrkesskicklighet, ansvarskänsla och trivsel i centrum. Nyckelord som delaktighet, samverkan, transparens och en nära dialog på alla nivåer bildar byggstenar för den laganda och prestation som i sin tur är A och O för ett gott slutresultat.

Vårt företagande genomsyras av såväl ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet. Ekonomiskt genom att producera på ett så kostnadseffektivt, kvalitativt och långsiktigt lönsamt sätt som möjligt.

Miljömässigt genom att erbjuda den teknik, de materialval och lösningar samt den expertis som krävs för att uppfylla våra uppdragsgivares önskemål och krav på miljöanpassad produktion. Socialt genom att värna om våra medarbetares arbetsmiljö, anställningstrygghet och arbetsrättsliga villkor.

Som uppdragstagare och samarbetspartner kan vi erbjuda en gedigen kunskap och lång erfarenhet av olika produktionsmetoder, såväl platsgjutna stommar som färdiga stomelement och stomkomplement. Vårt synsätt är lösningsorienterat med fokus på lyhördhet i en rak och öppen kommunikation.

Våra ledord

9

Engagemang

Vi lyssnar – löser – levererar

9

Ansvar

Med oss är ni trygga

9

Omtanke

Vi bryr oss

“Vår målsättning är att vara kundens första val genom att erbjuda en engagerad och effektiv organisation med fokus på kompetens och kvalité”

Rickard Wollberg – VD