Om NBI

NBI vill vara kundens mest lönsamma och engagerade samarbetspartner med medarbetarna i fokus.

Vad vi gör

Byggentreprenad

Från idé till färdigt byggnad

Eftermarknad

Garanti och service

Ett förstahandsval för kunder och nya medarbetare

NBI är ett privatägt företag med decentraliserad organisation, som fungerar smidigt och flexibelt och har nära till beslut. Hos oss står både kundens behov och våra medarbetares yrkesskicklighet, ansvarskänsla och trivsel i centrum. Nyckelord som delaktighet, samverkan, transparens och en nära dialog på alla nivåer bildar byggstenar för den laganda och prestation som i sin tur är A och O för ett gott slutresultat.

Vårt företagande genomsyras av såväl ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet. Ekonomiskt genom att producera på ett så kostnadseffektivt, kvalitativt och långsiktigt lönsamt sätt som möjligt.

Miljömässigt genom att erbjuda den teknik, de materialval och lösningar samt den expertis som krävs för att uppfylla våra uppdragsgivares önskemål och krav på miljöanpassad produktion. Socialt genom att värna om våra medarbetares arbetsmiljö, anställningstrygghet och arbetsrättsliga villkor.

Som uppdragstagare och samarbetspartner kan vi erbjuda en gedigen kunskap och lång erfarenhet av olika produktionsmetoder, såväl platsgjutna stommar som färdiga stomelement och stomkomplement. Vårt synsätt är lösningsorienterat med fokus på lyhördhet i en rak och öppen kommunikation.

Vår ledstjärna

9

Hållbarhet

NBIs företagande genomsyras av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

9

Decentraliserad organisation

Vi har engagerade medarbetare som gillar att ta ansvar. Alla känner sig delaktiga och bidrar till bra laganda och prestation.

9

Vara ett av Skånes bästa byggentreprenadföretag

Vi vill vara kundens mest lönsamma och engagerade samarbetspartner med medarbetarna i fokus.

“Vår målsättning är att vara kundens första val genom att erbjuda en engagerad och effektiv organisation med fokus på kompetens och kvalité”

Rickard Wollberg – VD