Våra ledord är engagemang, ansvar och omtanke

Välkommen till NBI, ett stabilt växande företag med många års erfarenhet inom byggentreprenadverksamheten. Våra kompetenta medarbetare är handplockade och besitter stort engagemang och yrkeskunnande samt vilja att ta eget ansvar och bidra till god laganda och prestation. Tillsammans arbetar vi för ett kvalitativt och lösningsorienterat utförande, hållbarhet över tid och höga krav på ett gott slutresultat.

Vår verksamhet

Byggentreprenad

Från idé till färdigt byggnad

Eftermarknad

Garanti och service

Projektutveckling

Utvecklar och bygger bostadshus

Utvalda projekt

Origo, kvarteret Bure 2, Malmö

Ett uppdrag med stark betoning på låg klimatpåverkan, ambitiöst miljö- och hållbarhetstänk och en arkitektur som utmanar den traditionella bilden av ett kontorshus. Dessutom har stor vikt lagts vid att skapa en så trivsam och hälsosam arbetsmiljö som möjligt.

Brf. Prisma, Kv. Ymer 1, Malmö

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar. Ett utmanande projekt med fokus på bostäder, som i sitt formspråk särskiljer sig från traditionell nyproduktion.

Djupadalsskolan, Limhamn, Malmö

Uppdraget är en utförandeentreprenad där beställaren lagt stor vikt vid kvalité och hållbara material som kulörmässigt inordnar sig de nya byggnaderna i den befintliga miljön. Uppdraget omfattar även anläggande av en helt ny skolgård med bland annat multiplan, klätterställningar och läktare.

Stora Magasinet, Kv. Garvaren, Simrishamn

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar. Ett både attraktivt och lyckat projekt med gynnsamma förhållanden avseende bland annat logistik och flöde.

Arbetskoncept som bygger på samverkan

Vår byggentreprenadverksamhet bedrivs inom ny-, om- och tillbyggnad för såväl privata som offentliga företag och organisationer inom hela Skåneregionen.

Inriktningen på uppdragen är framförallt bostäder, skolor, kontor och industrier.

Vi erbjuder en effektiv och flexibel organisation, som är väl anpassad för såväl mindre som större entreprenader.

Beroende på våra kunders önskemål kan entreprenadformerna variera. Därför kan vi erbjuda såväl byggentreprenadtjänster i form av samverkansentreprenader, totalentreprenader och generalentreprenader, antingen genom anbud eller genom samverkan med kund i tidiga skeden.

Framför allt förordar vi samverkansentreprenader, eftersom vi av erfarenhet vet att detta skapar stort engagemang hos båda parter när det gäller att ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar. Det är också ett arbetssätt som ger den bästa kvalitén, transparensen och kundnyttan.

Vår väletablerade erfarenhet inom branschen, våra duktiga och engagerade medarbetare samt vårt målinriktade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete borgar för nöjda kunder.

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se

Visselblåsare