Kv Ventilen 3, Malmö

Nybyggnad av Region Skånes Rättspsykiatriska öppenvård

 

Beställare Regionfastigheter/ Kungsleden Golvet AB
Adress Topplocksgatan 6 Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 1 750 kvm
Utförandetid Q3 2019 – Q3 2020
Arkitekt/ Konstruktör Wennström & Lundquist arkitekter AB/ Sweco AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av en tre våningar hög vård- och kontorsbyggnad för rättspsykiatrisk öppenvård. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Stålstomme med HDF-bjälklag och utfackningsväggar på stålregelstomme. Fasaderna består av tegel. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Rickard Wollberg

Rickard Wollberg

VD

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se