Mispeln 1 & 2, Ystad

Nybyggnad av vårdboende och trygghetsboende

 

Beställare AB Ystadbostäder
Adress Dammhejdegatan, Ystad
Entreprenadform Samverkansentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta ca 11 400 kvm
Utförandetid Q4-2023 – Q2-2026
Arkitekt/Konstruktör Tengbom Arkitekter

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av ett vårdboende i 5-6 våningar med 9 avdelningar med ca 80 lägenheter och komplementbyggnader samt ett trygghetsboende med cirka 30 lägenheter.

Utförande

Stommen är en betongstomme. Fasaden består av tegel och plåt. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Entreprenaden är uppdelad i två faser där Fas 1 utgör projekterings- och kalkylfas och Fas 2 utgör produktionsfas.

Kontakt

Ulf Persson

Ulf Persson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se