Kv Diplomet,
Brf Green Hub, Lund

Nybyggnad av flerfamiljshus i 5-6 våningar med 61 bostadsrätter och 2 lokaler

 

Beställare Sundprojekt Bostads AB
Adress Solbjersvägen/Brunnshögsgatan i Lund
Entreprenadform Totalentreprenad i samverkan
Omfattning Total byggnadsyta ca 5800 kvm
Utförandetid Q4-2022 – Q4-2024
Arkitekt/Konstruktör OpenStudio arkitekter AB/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av flerbostadshus (Brf Green Hub) med tillhörande markanläggning. Huset uppförs i 5-6 våningar och innehåller 61 lgh och 2 lokaler. Källare finns under del av huskroppen med UC, teknikrum samt lägenhetsförråd och cykelparkering.

Utförande

Stommen är en betongstomme med skalväggar och plattbärlag. Fasaden består av tegel och en del skivor. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.
Läs mer på Green Hub – Naturligt uppkopplat (green-hub.se)

Kontakt

Daniel Törnquist

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se