Mammutträdet 2, Ystad

Nybyggnad av tre flerbostadshus i sex plan med totalt 87 hyresrätter

 

Beställare Fler Bostäder
Adress Einar Olssons gata, Ystad
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 7 800 kvm
Utförandetid Q3 2019 – Q2 2021
Arkitekt/ Konstruktör Fojab/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av tre stycken flerbostadshus med tillhörande finplanering, gator och vägar på kvartersmark.

Utförande

Stommen består av prefabricerade betongelement. Fasader av sandwichytterväggar av betong. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Ulf Persson

Ulf Persson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se