Kv Sjöporten, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i tre till åtta plan med totalt 90 bostadsrätter

 

Beställare Sundprojekt AB
Adress Lilla Varvsgatan/ Stapelbädddsgatan, Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 12 700 kvm
Utförandetid Q2 2020 – Q3 2022
Arkitekt/ Konstruktör White arkitekter AB/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av tre separata flerbostadshus, tre till åtta våningar höga, med totalt 90 bostadsrätter, fyra lokaler och källare för beställaren Sundprojekt AB. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Stommen består av platsgjutna lägenhetsskiljande väggar, plattbärlag av betong och utfackningsväggar på stålregelstomme. Fasaderna består av skärmtegel, tegel och träpanel. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Daniel Törnquist

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se