Kv Luftmaskan 7:5, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i tre till åtta plan med totalt 75 hyresrätter

 

Beställare HBS-Parkside AB
Adress Hyllie Boulevard, Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 7 000 kvm
Utförandetid Q4 2019 – Q1 2022
Arkitekt/ Konstruktör Tengbom/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av ett tre till åtta våningar högt flerbostadshus med totalt 75 hyresrätter och två lokaler samt källare under delar av huskroppen.

Utförande

Stommen består av platsgjutna lägenhetsskiljande väggar, plattbärlag av betong och utfackningsväggar på stålregelstomme samt uppreglad trätakstol. Fasaderna består av tegel. Taktäckning av plåt.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och god inomhusmiljö.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se