Brf. Sångstenen, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i fyra till sex plan med totalt 52 bostadsrätter

 

Beställare Riksbyggen – Bonum
Adress Systerbrunnsvägen, Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 5 100 kvm
Utförandetid Q2 2021 – Q4 2022
Arkitekt/ Konstruktör Jaenecke Arkitekter/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av två stycken flerbostadshus, fyra till sex våningar höga, med totalt 52 bostadsrätter. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Stommen består av prefabricerade betongelement. Fasaderna utgörs av sandwichytterväggar av betong. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Ulf Persson

Ulf Persson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se