Kv Luna 3 och 4, Helsingborg

Nybyggnad av två flerbostadshus i 10 respektive 12 plan med totalt 85 bostadsrätter

 

Beställare Skanörs Fastighetsutveckling Byggnads AB
Adress Hammarbergsgatan/ Ringstorpsvägen, Helsingborg
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 10 800 kvm
Utförandetid Q3 2016 – Q4 2018
Arkitekt/ Konstruktör Kjellander & Sjöberg/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av två stycken flerbostadshus uppdelade på två etapper med tillhörande underjordiskt garage och finplanering samt gator och vägar på kvartersmark. Etapp ett omfattar 12 våningar med totalt 44 bostadsrätter och etapp två omfattar 10 våningar med totalt 41 bostadsrätter.

Utförande

Stommen består av prefabricerade ytterväggar i form av sandwichelement, lägenhetsskiljande skalväggar och bjälklag med plattbärlag av betong.Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se