Brf Futura,
Kv Skymningen 1, Lund

Nybyggnad av flerbostadshus i fyra till fem plan med totalt 51 bostadsrätter

 

Beställare Slättö Projektutveckling AB
Adress Solbjerstorget, Lund
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 5 700 kvm
Utförandetid Q2 2019 – Q1 2021
Arkitekt/ Konstruktör C.F. Møller Architects/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av ett fyra till fem våningar högt flerbostadshus med totalt 51 bostadsrätter, 1 lokal och källare under delar av huskroppen. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Stommen består av platsgjutna lägenhetsskiljande väggar, bjälklag med plattbärlag av betong och utfackningsväggar på stålregelstomme. Fasaderna är utförda med gedigna fasadmaterial såsom slaget tegel, trä och stora glaspartier. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se