Brf. Cortado,
Kv Frigg 2, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i fyra till sex plan med totalt 78 bostadsrätter

 

Beställare Riksbyggen
Adress Friggs Gränd, Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 8 300 kvm
Utförandetid Q2 2017 – Q2 2019
Arkitekt/ Konstruktör Krook & Tjäder AB/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av ett fyra till sex våningar högt flerbostadshus med totalt 78 bostadsrätter och fyra lokaler samt källare under delar av huskroppen. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Stommen består av platsgjutna inner- och ytterväggar, bjälklag med plattbärlag av betong. Fasaden består av tegel. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid kvalité, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar.

Kontakt

Ulf Persson

Ulf Persson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se