Bollens Förskola,
Gamla IP, Malmö

Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar

 

Beställare Malmö stad – Stadsfastigheter
Adress Carl Gustafs väg i Malmö
Entreprenadform Generalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta ca 2300 kvm
Utförandetid Q4-2021 – Q2-2023
Arkitekt/Konstruktör New Line Arkitekter AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av förskola i 3 plan med 8 avdelningar för totalt 160 barn samt ett tillagningskök, tillhörande utemiljö, ny parkeringsplats och uppställningsytor åt nya och befintliga verksamheter inom fastigheten, ny fotbollsplan med konstgräs och en ny streetbasketplan.

Utförande

Stommen är en platsgjuten betongstomme med plattbärlag. Fasaden består av tegel. Taktäckning av papp.

Kommentarer

På bottenplan finns fyra avdelningar och gemensamma rum så som vattenleksrum och bibliotek. Här finns också ett eget tillagningskök. På plan två finns ytterligare fyra avdelningar samt flera gemensamhetsrum så som ateljé, pedagogiskt kök, teaterrum och rörelserum. Personalutrymmena är fördelade på plan två och tre. Utemiljön ger möjlighet till varierade aktiviteter för alla åldrar.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se