Med djupa rötter i byggbranschen, lång erfarenhet inom byggentreprenad­verksamheten, handplockade medar­betare och ett kraftfullt engagemang välkomnar vi nya uppdragsgivare till NBI Bygg.

Med en företagskultur som skapar arbetsglädje och med målet att ha de mest engagerade och motiverade medarbetarna skapar vi både lönsam­het och ett mervärde åt kunden och slutprodukten.