Skofabriken,
Kv Dadeln, Malmö

Ombyggnad av Malmö Skofabrik till bostadsrätter

 

Beställare Sundprojekt AB
Adress Zenithgatan, Malmö
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 6 400 kvm
Utförandetid Q4 2020 – Q1 2023
Arkitekt/ Konstruktör KlarkZenit/ Structor Bygg Malmö AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar ombyggnad av Malmö Skofabrik, som uppfördes 1907, till totalt 56 bostadsrätter för beställaren Sundprojekt AB. I uppdraget ingår även utvändiga markarbeten.

Utförande

Befintliga nedre våningar byggs om i sin helhet. Befintligt tak rivs och byggnaden byggs på med ytterligare två våningar. Hela byggnaden förstärks med ny stålstomme.

Kommentarer

Uppdraget har utförts i nära samverkan med beställaren. Stor vikt har lagts vid bevarandet av den klassiska industrikänslan.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se