Djupadalsskolan, Malmö

Ny- och ombyggnad av grundskola F-6

 

Beställare Malmö stad – Stadsfastigheter
Adress Norra Hyllievägen 76 Malmö
Entreprenadform Generalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 7 400 kvm
Utförandetid Q3 2019 – Q2 2021
Arkitekt/ Konstruktör Arkitektgruppen i Malmö AB/ Sydark Konstruera

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar ombyggnad av fem befintliga skolbyggnader i ett respektive två plan. Dessutom ingår en ny tillbyggnad i två plan samt en ny fristående skolbyggnad, även den i två plan. I entreprenaden ingår även rivning av en tidigare enplansbyggnad och befintliga paviljonger samt anläggande av ny skolgård.

Utförande

Stommen består av platsgjutna väggar och bjälklag med plattbärlag av betong. Fasaden består av tegel. Nya byggnader beläggs med sedumtak medan äldre byggnader behåller befintliga papptak.

Kommentarer

Uppdraget är en utförandeentreprenad där beställaren lagt stor vikt vid kvalité och hållbara material som kulörmässigt inordnar sig de nya byggnaderna i den befintliga miljön. Uppdraget omfattar även anläggande av en helt ny skolgård med bland annat multiplan, klätterställningar och läktare.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Omfattande ansiktslyft med höga krav på god studiemiljö

I ett lugnt och trivsamt område, nära Djupadalsparken i Limhamn, ligger skolan med samma namn. Den domineras av ett antal låga byggnader i rött tegel med vita fönster. Utifrån dagens höga krav på god pedagogisk verksamhet, modernt säkerhetstänk och uppdaterad teknik samt behov av en fräsch och funktionell skol- och studiemiljö fokuserar uppdraget på att skapa bästa förutsättningar för detta.

Ombyggnaden innebär att stora delar av inredningen rivs ut och ersätts med nytt, medan papptak och fasader lämnas orörda. Nya installationer ingår, bland annat nya ventilationssystem, brandskydd och larmanläggningar. I samband med byggstarten har även gjorts en omfattande marksanering med bortschaktning av förorenade massor. Material- och kulörmässigt är de nya byggnaderna anpassade till befintlig bebyggelse.

Den största utmaningen har framför allt varit att få till ett strategiskt upplägg för en effektiv produktion av så pass många olika huskroppar och delmoment. Då kraven på nyinstallationer för skolbyggnader idag är betydligt högre, mer omfattande och avancerade än äldre krav har det även varit en byggteknisk utmaning att anpassa och få plats med alla nya installationer och utrymningspassager vid ombyggnaden av befintliga byggnader.

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se