Guldåkerns Förskola, Lund

Nybyggnad av förskola med sex avdelningar

 

Beställare Lundafastigheter
Adress Guldåkersvägen 1, Lund
Entreprenadform Totalentreprenad
Omfattning Total byggnadsyta cirka 1 400 kvm
Utförandetid Q2 2019 – Q4 2020
Arkitekt/ Konstruktör Horisont Arkitekter/ Sweco AB

 

Om projektet

Omfattning

Uppdraget omfattar uppförande av en förskola med sex avdelningar med utemiljö och miljöhus/förråd. Huvudbyggnaden byggs i vinkel och är i två plan.

Utförande

Stommen består av platsgjutna väggar, bjälklag med plattbärlag av betong. Fasaden består av tegel. Taktäckning av papp.

Kommentarer

Uppdraget omfattar en förskola med två hemvister med vardera tre avdelningar för totalt 100 barn samt ett tillagningskök.

Kontakt

Peter Christensson

Peter Christensson

Arbetschef

Kontakta oss

Forskaregatan 1, 275 37 SJÖBO

0416-77 52 00

info@nbibygg.se