Våra ledord är engagemang, kvalité och arbetsglädje

Med fokus på dessa ledord bedriver NBI byggentreprenadverksamhet inom ny-, om- och tillbyggnader till privata företag och offentlig sektor inom Skåneregionen.

Våra uppdrag kommer framför allt att vara inriktade på bostäder, kontor, industrier och skolor. Målsättningen är att successivt bygga upp en bred och flexibel organi­sation med produktionsenheter som är väl anpassade för såväl mindre som större entreprenader.

Entreprenadformerna kan variera beroende på våra kunders önskemål. NBI erbjuder byggentreprenadtjänster och utför totalentreprenader och generalentreprenader, erhållna antingen genom anbud till kund eller genom samverkan med kund i tidiga skeden.

Framförallt vill vi förorda samverkansentreprenader, eftersom vi av erfarenhet vet att detta skapar stort engagemang hos båda parter när det gäller att ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar. Det är också ett arbetssätt som ger den bästa kvalitén, transparensen och kundnyttan.

Vår långa erfarenhet inom branschen, våra duktiga och engagerade medarbetare samt vårt målinriktade arbetsmiljö- kvalitets- och miljöarbete borgar för nöjda kunder.

Målet är

Att NBI skall vara en engagerad och effektiv organisation som gör oss till kundens första val.

Att NBI skall vara kundens mest lönsamma och engagerade samarbetspartner, lönsamma för kunderna och för NBI

Kort om vår bakgrund

NBI bildades 1991 men bytte två år senare namn.

År 2000 bildades ett nytt bolag, som övertog både det nya namnet och den tidigare entreprenadverksamheten.

April 2016 återupptas entreprenadverksamheten på nytt i NBI. Denna gång med en helt ny organisation. Målsättningen är att successivt bygga upp en bred och långsiktig verksamhet, som med stor kompetens kommer att utföra byggnadsentreprenader i Skåne. Inför denna satsning har vi anställt den kompetens som krävs för att initialt starta upp verksamheten och lång­siktigt åta oss byggnadsentreprenader.

Vår framtid bygger på att NBI skall vara en engagerad och effektiv organisation som gör oss till kundens första val.

 

Historia_edited