Mammutträdet 2

NBI har fått i uppdrag av Fler Bostäder att bygga 87 hyresrättslägenheter fördelade i 3 punkthus i Ystad. Stommen utförs av prefabricerad betong som levereras och monteras av Finja Betong.

Husen överlämnas i maj 2021 med 7 800 m2 BTA.