I nordöstra Lund växer den nya hållbara framtidsstadsdelen Brunnshög fram. Med de två världsunika forskningsanläggningarna Max IV och ESS som nav kommer Brunnshög på sikt att erbjuda bostäder, service och arbetsplatser för närmare 40 000 personer.
NBI har fått i uppdrag av Slättö att uppföra ett flerfamiljshus med 52 bostadsrättslägenheter i fyra och fem våningar. Källare finns under delar av huset med teknikrum, lägenhetsförråd och cykelparkering. Huset uppförs mellan maj 2019 och december 2020 med en total BTA på 5 665 m2.

Läs mer om projektet