Brf Solkatten i Södra Råbylund i Lund

Projektet omfattar en bostadsrättsförening med totalt 23 radhus i 2-3 plan fördelade i tre byggnadskroppar (Brf Solkatten). Byggnaderna kringgärdar en gemen-sam gård med grönyta, pergola och plats för lek. Inom fastigheten kommer även miljöhus, förrådsbyggnader och fjärrvärmecentral uppföras. Parkeringsytor anläggs mot allmänt grönområde i väster.

I sydöstra Lund växer en ny stadsdel fram, Södra Råbylund. Här i härlig lantlig miljö bygger Riksbyggen 23 vackra och praktiska radhus med gröna och natursköna omgivningar. De flexibla bostadsrätterna kommer att ha 4-6 rok fördelade på 112-150 kvm och de vackra husen smälter in väl i de trevliga omgivningarna.

Det gröna kommer att vara i fokus i Brf Solkatten där den trevliga lummiga gården verkligen hamnar i centrum. Här kommer du dessutom att ha tillgång till en alldeles egen odlingslott. Intilliggande grönytor bidrar också till att skapa en boendemiljö som öppnar för gemenskap och trivsel.

Läs mer om Brf Solkatten