Ulf Persson
Arbetschef

Jag har alltid jobbat i byggbranschen som jag känner är en fantastisk bransch med härliga personer.

Jag har jobbat med allt från arbetsledare till arbetschef. De senaste 9 åren som arbetschef.

Jag är duktig på samverkansentreprenader där vi tillsammans med beställaren plockar fram allt från ramhandlingar till ritningar. Samverkansentreprenader tror jag är framtiden för att snabbare nå fram till rätt kostnad för projektet tillsammans med beställaren.