Roger Undenius
Kalkylchef

Jag har 15 år i byggbranschen bakom mig med erfarenhet både som snickare och inom kalkylarbete. Jag har kalkylerat på jobb mellan 10 MSEK och 250 MSEK och jag ser det som en stor fördel att jag har en bakgrund som snickare då detta ger mig en möjlighet att se detaljer och lösningar ur ett produktionsperspektiv. En noggrant genomförd kalkyl medför trygghet och lönsamhet för företaget men även för kunden, vilket är någonting jag värdesätter.