Per Assarsson
IT-ansvarig

Mitt fokus ligger på att effektivisera de interna processerna i en modern IT-miljö. Genom god kontroll över IT-arkitekturen, noggranna utvärderingar vid inköp och en effektiv drift arbetar jag för att hålla nere om­kostnaderna och bidra till en ökad lönsamhet.