Catharina Hansson
Entreprenadingenjör

Min huvudsakliga uppgift är att, i nära samarbete med platsledningen på våra byggen, ansvara för planering och inköp samt ekonomisk uppföljning kontra kalkyl. Ett spännande och givande arbete, som kräver hög noggrannhet, tydlig struktur och stort ansvar gentemot både underentre­prenörer, leverantörer och kunder.