Medarbetarna är vår främsta resurs

NBI tillämpar den platta organisationens alla fördelar med korta beslutsvägar, stor flexibilitet och öppenhet, närhet och delaktighet. Det innebär ett större ansvarstagande för varje enskild medarbetare, samtidigt som det får människor att växa i sitt arbete och vilja göra sitt yppersta för att nå ett gott resultat.

Vår organisation består av gemensamma centrala funktioner samt producerande enheter, som leds av vardera en arbetschef. Produktionen av våra projekt utförs till stor del av egen personal. Dessutom kan vi erbjuda ett brett kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer.

Till våra pågående och kommande projekt pågår rekrytering av platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information eller skicka din ansökan oss.

organisationsplan