Kv Kollekthåven, Lund

Arkitekt: Jaenecke Arkitekter

NBI har fått i uppdrag av Riksbyggen att utföra nybyggnad av 23 radhus i 2-3 plan fördelade i tre byggnadskroppar (Brf Solkatten). Byggnaderna kringgärdar en gemensam gård med grönyta, pergola, miljöhus, förrådsbyggnader, fjärrvärmecentral och parkeringsytor.

Läs mer om Brf Solkatten